สถิติหวยออก คืออะไร??

สถิติหวยออก

สมัคร แทงหวย ในเว็บ ถ้าคุณชนะ เงินจะไปไหน? ถูกหวยจะหักกี่บาท? สถิติหวยออก ตรวจสอบวิธีการชำระเงินและอัตราที่นี่ มีหลายสถานที่เพื่อรวบรวมรางวัล ลอตเตอรี จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับแต่ละสถานที่ดังนี้

สถิติหวยออก ปี 2564 - 2563 รางวัลที่ 1

 • 16 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 046750

 • 1 สิงหาคม 2564 รางวัลที่ออก : 910261

 • 16 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 556725

 • 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 713517

 • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 691861

 • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 292972

 • 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 684579

 • 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 501272

 • 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 100787

 • 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 472270

 • 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 890422

 • 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 835538

 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 424603

 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 912307

 • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 384395

 • 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 803628

 • 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 201303

 • 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 100994

 • 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 972661

 • 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 506404

 • 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 286051

 • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 837893

 • 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 244083

 • 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 999997

 • 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 945811

 • 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 569391

 • 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 873286

 • 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 347258

 • 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 516967

 • 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 831567

 • 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 051095

 • 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 503446

 • 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 875938

 • 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 781403

 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 589227

 • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 491774

 • 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 510541

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามน้ำ)

สถิติหวยออก
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร) เวลา 08.30 – 15.30 น. ไม่รวมช่วงพักกลางวัน

 • สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน สลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าอากรแสตมป์ หรือหากคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง

 • จุดรับ: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องรางวัล

 • เงื่อนไขการจ่ายรางวัล : กรณีเงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด สมัคร แทงหวย ในเว็บ แต่ถ้าเงินรางวัลเกิน 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสด ชำระเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

 • ค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินรางวัล : 50 สตางค์ของเงินรางวัลที่ออกหรือ 0.5% ของเงินรางวัลจะถูกนับเช่นรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัล 6,000,000 บาทผู้ชนะจะต้องเสียภาษี 30,000 บาทเสียงเรียกเข้า ฯลฯ

2 ธนาคารกรุงไทย สถิติหวยออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน

สมัคร แทงหวย ในเว็บ คุณสามารถเพิ่มเงินรางวัลทั้งหมดได้ ยกเว้น “รางวัลที่หนึ่ง” โดยจ่ายเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถยกเงินรางวัลได้ในช่วงเวลามองย้อนกลับ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ออกรางวัลงวดดังกล่าวจนถึงเวลา 12:00 น. ของการออกรางวัลงวดถัดไป

 • เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

 • สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน สลากกินแบ่งรัฐบาล สมุดบัญชีธนาคาร หรือกรณีคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมรางวัลเพิ่มเติมหารด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม สมัคร แทงหวย ในเว็บ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% ของเงินรางวัล บวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องมอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 1.50% ของเงินรางวัล (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สมัคร แทงหวย ในเว็บ ตรวจสอบกับธนาคารของคุณก่อนรวบรวมเงินรางวัลของคุณ)

3 แผงสลากกินแบ่ง

สมัคร แทงหวย ในเว็บ สำหรับลอตเตอรีที่ระบุว่า การเพิ่มเงินรางวัลหรือซื้อรางวัลก็สามารถหาเงินได้ สถิติหวยออก ส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2-3% (รวมภาษีแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล คุณสามารถรับเงินสดทันทีหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดวางลอตเตอรี

4 ร้านทอง

สมัคร แทงหวย ในเว็บ คุณสามารถเพิ่มเงินรางวัลทั้งหมดได้ ยกเว้น “รางวัลที่หนึ่ง” โดยจ่ายเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถยกเงินรางวัลได้ในช่วงเวลามองย้อนกลับ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ออกรางวัลงวดดังกล่าวจนถึงเวลา 12:00 น. ของการออกรางวัลงวดถัดไป

 • เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

 • สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน สลากกินแบ่งรัฐบาล สมุดบัญชีธนาคาร หรือกรณีคนต่างด้าวทำหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมรางวัลเพิ่มเติมหารด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% ของเงินรางวัล บวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องมอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 1.50% ของเงินรางวัล (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตรวจสอบกับธนาคารของคุณก่อนรวบรวมเงินรางวัลของคุณ)

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับเก็บเงินใน ลอตเตอรี คุณสามารถรับเงินสดได้ทันที หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทอง สมัคร แทงหวย ในเว็บ

เงื่อนไขการจ่ายรางวัล สถิติหวยออก

สถิติหวยออก

 

 • ผู้สมัครรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สมัคร แทงหวย ในเว็บ ต้องเสียภาษีแสตมป์ในอัตรา 1 บาท รางวัลละ 200 บาท หรือเศษ 200 บาท

 • ผู้สมัครรางวัล ลอตเตอรี การกุศลต้องเสียภาษีหัก ณ สมัคร แทงหวย ในเว็บ ที่จ่ายในอัตรา 1% ของเงินรางวัล

หวยหุ้นยอดนิยมแนะนำ

หวยอื่น ๆ ยอดนิยมแนะนำ